Servicii profesionale de evidenţă contabilă

· Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii.
· Evidenţă analitică şi sintetică – clienţi, furnizori.
· Evidenţă mijloace fixe, calculul amortizării.
· Elaborarea balanţei de verificare lunare.
· Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor.
· Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele cerute de legislaţia în vigoare.
· Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare.
· Întocmirea, verificarea şi certificarea bilanţului contabil.
· Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ.

Consultanţă, asistenţă şi rapoarte de analiză economico-financiară şi fiscală

· Analiza structurilor financiare.
· Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului.
· Analiza datoriilor şi creanţelor.
· Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor.
· Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli.
· Consultanţă privind legislaţia financiar-contabilă şi fiscală la nivelul organizaţiei dumneavoastră.
· Asistenţa contribuabilului pe timpul controalelor fiscale.
· Consultanţă pentru efectuarea operaţiunilor de divizare, fuziune, lichidare.

Servicii de personal – salarizare

· Întocmirea şi depunerea statelor de plată a salariilor.
· Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal.
· Consultanţă privind întocmirea dosarelor de personal.
· Elaborarea şi depunerea fişelor fiscale.

Asistenţă şi consultanţă pentru începerea unei afaceri

· Consultanţă cu privire la procedurile de înregistrare fiscală a societăţii comerciale.
· Înregistrare de societăţi comerciale.